Akoestisch Adviesburo


ASP | Akoestisch Adviesburo

ASP | Akoestisch adviesburo, een klein en onafhankelijke adviesburo en voert onderzoek uit naar verkeers en- industrielawaai, gevelwering van gebouwen, geluidmetingen voor overheid, bedrijven en particulieren, onderzoek naar luchtkwaliteit bij bedrijven.

x6YzbWWRq2sRhAacMjnl_Bangkok Indra market.jpg Een hoog geluidniveau vraagt om goede akoestische oplossingen.
photo-1421800475598-bb9e5c25d444.jpg Mobiliteit is noodzakelijk, maar moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid.
/