Akoestisch Adviesburo


Akoestisch onderzoek

Industrielawaai

Bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot geluidshinder. In de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit staan normen opgenomen met betrekking tot...

Lees meer

Weg- en railverkeer

Het bouwen van woningen in de nabijheid van wegverkeer en een spoorweg kan leiden tot geluidsoverlast. In de Wet geluidhinder staan eisen opgenomen...

Lees meer

Gevelwering

Het bouwen van woningen in de nabijheid van wegverkeer en railverkeer kan leiden tot geluids-overlast. In het Bouwbesluit staan eisen opgenomen met...

Lees meer